La calle es nuestra

De betacamp wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Persones participants[modifica]

Cesc, Sílvia, Meix i Ramon.

Motivació[modifica]

Algunes de les línies de treball proposades en aquest node són:

Reflexionar sobre la necessitat de “socialització” dels ensenyaments de ciències socials i la seva vinculació amb la realitat de l’alumnat.

Conèixer pràctiques i experiències de treball que relacionin el currículum amb l’entorn social i cultural dels centres educatius.

Establir espais de cooperació i de treball col·laboratiu entre els professionals de l’àmbit.

Carrers 1.0 i Carrers 2.0: com relacionem les ciències socials amb el món físic i amb el món virtual?

Referències[modifica]

Produccions[modifica]

Per què obrir l'aula a l'entorn?

 • Perquè el treball i l’aprenentatge esdevenen significatius.
 • Perquè ens permet trencar les barreres i les limitacions físiques (i psicològiques) de l’aula.
 • Perquè podem atendre millor la diversitat.
 • Perquè fomenta la cohesió de grup i la vinculació entre l’alumnat i el professorat.
 • Perquè pot fomentar la transversalitat.
 • Perquè converteix al centre en un espai dinamitzador de l’entorn.
 • Perquè és divertit!

Com podríem fer-ho?

 • Obrint l’aula a testimonis de l’entorn.
 • Continuant programant sortides i activitats fora de l’aula.
 • Trencant el temps i l’espai tradicionals d’aprenentatge (les TIC ens poden ajudar).
 • Investigant i aplicant estratègies i recursos de Realitat Augmentada.
 • Generant experiències d’aprenentatge basades en la creació de productes i en la seva presentació en diferents espais (fins i tot fora del centre).
 • Col·laborant amb entitats i organitzacions de l’entorn en el desenvolupament de projectes de diferent tipus.

Algunes apps i/o eines:

 • Remind i Moxtra: dues aplicacions per tal de enviar missatges SMS de manera confidencial.
 • Kahoot: eina per generar jocs en línia a temps real en format qüestionari.
 • Geo Aumentaty: eina per treballar continguts mitjançant la geolocalització d’espais i realitat augmentada.
 • Edpuzzle: eina que permet la creació de vídeos de manera comprensiva introduint qüestionaris entre seqüències.

Imatges del procés de treball[modifica]