Recursos low-cost amb high-benefici educatiu

De betacamp wiki
La revisió el 10:08, 29 ago 2015 per Salva (Discussió | contribucions) (Imatges del procés de treball)

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Persones participants

Sergi del Moral
Montserrat Planella
Salvador Chiva

Esther Plaza

Noèlia Pérez

Mireia Pacreu

Juan Mesa

Meritxell Joanpere

Aitor Villarreal

Motivació

Els beneficis dels recursos didàctics manipulatius per aprendre matemàtiques són àmpliament compartits: participació, visualització, personalització, motivació, inclusió... Sovint no disposem de temps per elaborar-los, discutir la seva idoneïtat, o simplement per aprendre a usar-los. En aquest node hem intentat omplir la motxilla física i mental de recursos low-cost llestos per fer servir a l’aula.

Referències

Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell
Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC
Three-act math tasks de Dan Meyer
Visual Patters
Nrich

bancfm.blogspot.es

Produccions

Tridominó de nombres primers

Adreçat a: 1r cicle de la ESO Material del joc: 36 fitxes triangulars (equilàters)

Objectiu didàctic del joc: Repassar la descomposició en nombres primers.

Desenvolupament del joc: Relacionar el costat on apareix un nombre compost amb la seva descomposició en nombres primers. Es pot jugar de dues maneres:

  1. Intentant formar el puzzle que determinen totes les peces
  2. Jugar amb les regles del dominó.


Enllaç a la fitxa del MMACA: http://www.mmaca.cat/images/mmaca/moduls/desc_prim/domdesprim.pdf

Dominó d'àrees i perímetres

Adreçat a: 1r, 2n i 3r d'ESO Material del joc: 28 fitxes del dominó d'àrees 28 fitxes del dominó de perímetres


Objectiu didàctic del joc: Repassar les fórmules d'àrees i perímetres de figures planes

Desenvolupament del joc: Dominó d'àrees i perímetres.

Es pot jugar de dues maneres seguint les regles del dominó:

  1. Ajuntant únicament les figures amb les fórmules
  2. Permetre la possibilitat d'ajuntanr figures amb figures i fórmules amb fórmules.


Proporcionalitat i tangram

Adreçat a:

1r d'ESO

Material de l'activitat:

Cartolina de diferents colors i eines de dibuix (escaire, cartabó, regle,...)

Objectiu didàctic de l'activitat:

- Utilitzar la proporció en un context geomètric. - Representació plana d’objectes en la resolució de problemes d’àrees - Utilitzar correctament les fraccions, percentatges i decimals.

Desenvolupament de l'activitat:

1a sesión

Se presenta el reto a los alumnos y se realiza la actividad trabajando por parejas. Cada pareja dibuja un trozo del tangram.

Muy importante! No dar ninguna indicación. Simplemente explicar que un lado pasa de 4 a 6cm y que se ha de mantener las proporciones en toda la figura.

Seguramente alguno lo hará mal, ya que restará y aplicará a todo la diferencia. Cuando junten las 5 piezas se verán los errores. También puede haber errores al dibujar los ángulos rectos, etc…

Se insta a los alumnos a que digan dónde se han equivocado.

2a sesión

Se pide que realicen las correcciones oportunas para que la figura esté bien hecha y que respondan al resto de preguntas que se realizan.

La última media clase se puede aprovechar para cerrar la actividad. QUÈ HEM APRÉS?

Que lo archiven en Notability.

DIVERSIDAD

Aumentar de 4 a 8cm es más fácil y a 7cm más difícil. Se ha añadido una pregunta final adicional acerca de la relación entre áreas para aquellos alumnos que hayan acabado.

Classificació de nombres

Targetes de Classificació de nombres

Descripció i objectiu

Aquesta activitat està pensada per alumnat de 4rt ESO i té com a objectiu recordar els conjunts de la classificació dels nombres.

Metodologia

Disposem els alumnes en grups de 3-4 alumnes. Cada grup disposarà d'un joc de targetes (fulls a continuació).

La primera part de l'activitat consistirà en assignar un o més conjunts a cadascun dels nombres que apareixen a les targetes.

Un cop decidida aquesta assignació es proposarà fer un esquema de classificació dels nombres per conjunts.

A partir d'aquí es pot seguir l'activitat:

  • Caracteritzar els nombres que pertanyen a cada conjunt.
  • Discutint què passa amb els nombres on hi ha discrepància sobre com etiquetar-los.
  • Ordenar els nombres sobre la recta real.

Aquesta activitat ens pot servir per:

Imatges del procés de treball